Współpraca

PISZ DLA HIPOSTAZY.PL!

Masz propozycję tekstu? Wyślij go na adres hipostazy@gmail.com. W tytule maila zaznacz, że to propozycja tekstu. Zin ma charakter hobbystyczny – wynagrodzenie za tekst nie jest przewidziane.